Kneefree är mer än ett knäskydd. Det är nämligen världens första avlastande knäskydd som också är lätta och ergonomiskt utformade. Kneefree förebygger knäskador, ger en god arbetsmiljö och möjliggör bekvämare och längre arbetsliv.

Yrkesgrupper som ofta arbetar i knästående ställning löper stor risk för skador. En golvläggare sägs förflytta sig knästående sammanlagt sju mil per år. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik utgör knäskadorna det enskilt största problemområdet när det gäller arbetssjukdomar för den här yrkeskategorin.

Tillsammans med forskare, designers, ergonomer och yrkesverksamma användare av knäskydd har Kneefree utvecklats och patenterats.

Innehåller 2 st knäskydd.